Rubriek: Carrière en Politiek

politiek en carrière politici

Stand van zaken: Passend onderwijs

Het wetsvoorstel Passend onderwijs ligt bij de Raad van State. Over enkele weken wordt het terug verwacht bij het ministerie van OCW. Waarschijnlijk moet het wetsvoorstel dan op enkele punten worden aangepast. Niet duidelijk is hoeveel tijd dat in beslag neemt. De Onderwijsraad publiceerde op 9 september 2011 haar advies ‘Passend onderwijs voor leerlingen met

Lees verder...

Bezuinigingen: Rijksoverheid concentreert kantoorhuisvesting in 12 locaties

Het Rijk gaat zijn kantoren vestigen in 12 zogenoemde ‘concentratielocaties’verspreid over Nederland: Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Breda, Eindhoven en ‘Zuid-stad’(Maastricht en Heerlen). De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze concentratie is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en levert

Lees verder...

Bezuinigingen: Kinderopvang heeft grote invloed op werktijden

Een op de vijf ouders wil komend jaar zijn werktijden aanpassen omdat het kabinet het mes zet in kinderopvang. Drie op de tien gaan korter werken om thuis te blijven bij de kinderen. Andere mensen gaan juist meer werken om de hogere kosten te dekken. Dat blijkt donderdag uit de jaarlijkse Budgetbarometer van de ING.

Lees verder...

Meldpunt SOS Vakmanschap

Minister Van Bijsterveldt heeft op 19 september het Meldpunt SOS Vakmanschap geopend. Dit is het loket voor beroepsopleidingen die in hun voorbestaan worden bedreigd en voor kleinschalige specialistische beroepsgroepen die een tekort aan vakmensen zien ontstaan door vergrijzing en ontgroening. Na het invullen van het contactformulier neemt SOS Vakmanschap contact op voor een adviesgesprek, om

Lees verder...

Minister Kamp stimuleert scholing van werknemers!

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) gaat werkgevers en werknemers ondersteunen bij investeringen in onder meer scholing om bij een dreigend ontslag snel ander werk te vinden. Hij heeft werkgevers en vakbonden gevraagd om in cao’s afspraken te maken over zogeheten van-werk-naar-werkbudgetten, waarin bijvoorbeeld een individueel opeisbaar recht zit voor met ontslag bedreigd personeel om zich

Lees verder...

Geen bonussen bij staatssteun

Bestuurders van financiële instellingen die staatssteun hebben gekregen, kunnen binnenkort geen bonus meer krijgen. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) gaat dat regelen, zo zei hij in de Tweede Kamer. Als een bank de komende tijd staatssteun zou ontvangen terwijl de nieuwe regel nog niet in werking is getreden, dan gelden de regels vanaf nu

Lees verder...

Officiële opening mbo-studiejaar

Het nieuwe mbo-studiejaar is op maandag 12 september officieel geopend met het ‘Dit is mbo’-diner. Minister Marja van Bijsterveldt, MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en vicevoorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen gaven hiervoor het startschot. In de Grote Kerk in Den Haag waren ongeveer 300 vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en het onderwijs aanwezig.

Lees verder...

Nederland steunt Europese Commissie in verduurzaming visserijsector

Kortgeleden heb ik nog een berichtje met jullie gedeeld over de dodelijkste arbeidssector in de VS: de visserij (http://carriere.blog.nl/?p=5979) Doen wij het in Europa anders? De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op de plannen van de Europese Commissie voor

Lees verder...

Vroegpensioen piloten kan niet meer volgens minister Kamp

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil met de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers in gesprek over het in zijn ogen ”onwenselijke” vroegpensioen van piloten vanaf 56 jaar. Dat heeft Kamp woensdag geschreven aan de Tweede Kamer. De minister erkent dat de lagere pensioenleeftijd van piloten juridisch is getoetst en objectief gerechtvaardigd is bevonden. Maar Kamp noemt

Lees verder...

Extra geld beschikbaar voor opleiding leraren

Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt €10,5 miljoen extra beschikbaar voor de Lerarenbeurs. Het budget voor nieuwe aanvragen is hiermee verhoogd van €34 miljoen naar ruim €44 miljoen voor 2011. ‘Hoe beter de docent, hoe hoger de prestaties van de leerlingen. Ambitieuze docenten kunnen zich hiermee nog verder ontwikkelen en daar is iedereen

Lees verder...

Buffetbelasting gaat er echt komen!

Amerikanen die meer dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen moeten 5 procent extra belasting betalen, zo heeft de Democratische fractie in de Senaat voorgesteld. De superrijken moeten zo het geld bijeen brengen voor het banenplan van president Barack Obama. Het plan is woensdag (lokale tijd) in Washington gepresenteerd door de Democratische Senaatsvoorzitter Harry Reid.

Lees verder...

Ondernemerschap bij studenten niet langer bestraft

Het kabinet wil ondernemende studenten aanmoedigen. Voortaan mogen deze studenten winst die ze hebben gemaakt met hun eigen bedrijf in hun laatste studiejaar houden. Eerder was het zo dat ze door deze winst hun studiebeurs deels moesten terugbetalen. Minister Maxime Verhagen (Economie, Landbouw en Innovatie) en staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW) maakten de nieuwe regel donderdag

Lees verder...

Stoutfonds opgericht om boetes te betalen

Maatschappelijk investeerder Start Foundation lanceert in het VARA-televisieprogramma De Ombudsman het Stoutfonds. Het Stoutfonds gaat boetes betalen die werkgevers krijgen als zij jongeren zonder verblijfsvergunning stage laten lopen. Jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, kunnen wel een opleiding volgen, maar mogen géén stage lopen. En zonder stage geen diploma. Daarmee wordt hun recht op onderwijs geschonden.

Lees verder...

Bezuinigingen: Politie gaat vaker samenwerken met onderzoeksbureaus

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) willen de samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en de veiligheidsbranche verder uitbouwen. De huidige samenwerking tussen de overheid en de particuliere veiligheidsbranche werpt zijn vruchten af en komt de veiligheid ten goede komt. Dat zei Teeven vanochtend bij het seminar ‘publiek-private samenwerking in de opsporing’. Deze ontwikkeling

Lees verder...