Rubriek: Carrière en Politiek

politiek en carrière politici

5 oktober: Dag van de Leraar

Vandaag ontvangt minister-president Rutte samen met minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de drie winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar. Deze verkiezing is een onderdeel van de Dag van de Leraar, een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Ieder jaar wordt deze dag zowel nationaal als internationaal gevierd op 5

Lees verder...

Recht op flexibele arbeidstijden!

Werknemers krijgen vanaf 2013 het recht op flexibele arbeidstijden als het aan regeringspartij CDA en oppositiepartij GroenLinks ligt. Om werken, zorgtaken en scholing beter te combineren, moet personeel ook meer te zeggen krijgen over de werkplek. Zo moet bijvoorbeeld thuiswerken meer mogelijk worden. Tweede Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks en haar CDA-collega Eddy van Hijum

Lees verder...

Wet die werkgevers verplicht maximaal 20% “buitenlanders” aan te nemen

Het moet niet gekker worden! Na eerst een berichtje (http://carriere.blog.nl/actualiteit/2011/09/01/toekomstvisie-economische-kansen-in-caribisch-gebied) te hebben geplaatst over de kansen die het Caraïbische gebied heeft (voor o.a. Europeanen) krijgen we dit bericht. Hoe gaan ze van: Het kabinet kijkt met nieuwe ogen naar de Caribische regio en zoekt economische kansen voor alle delen van het koninkrijk. Naar: Curaçao bant buitenlanders van

Lees verder...

Webwereld gaat dagelijks een ICT privacylek openbaar maken

ICT nieuwssite Webwereld zal de komende maand dagelijks een ICT privacylek blootleggen en openbaar maken. Op die manier wil de nieuwssite de aandacht vestigen op de slechte beveiliging van privé-gegevens bij veel Nederlandse bedrijven en organisaties. Webwereld start deze actie in samenwerking met freelance onderzoeksjournalist Brenno de Winter om de aandacht te vestigen op de

Lees verder...

Ziekmakende crisis

De crisis verziekt onze gezondheid flink. Stress, slapeloosheid, ruzies en zelfmoorden zijn flink toegenomen, blijkt uit onderzoek van het tijdschrift gezondNU. Sinds de crisis lijden meer mensen aan stress (37%) en slapeloze nachten (23%) en maken stellen meer ruzie (24%). Er zijn zelfs meer zelfmoorden (5%). De politiek richt alle aandacht op het overeind houden van

Lees verder...

BV Nederland verdient jaarlijks bijna 1 miljard als alle werknemers sporten

De BV Nederland kan 380 tot 930 miljoen euro per jaar verdienen als meer medewerkers gaan sporten en bewegen. Als alle werknemers de fitnorm halen, dus drie keer per week 20 minuten sporten, levert dat bijna 1 miljard op. Het tegenovergestelde is ook het geval: te weinig bewegen is een concreet arbeidsrisico en levert meer

Lees verder...

Voor- en nadelen van wijzigingen expatregeling

De vier wijzigingen in de 30%-bewijsregel (‘expatregeling’) vanaf najaar 2011 hebben zowel mogelijk positieve als mogelijk negatieve effecten voor Nederland als kenniseconomie. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een viertal maatregelen voorgesteld omdat de regeling volgens zijn woorden ‘ruimer wordt toegepast dan oorspronkelijk de bedoeling was.’ Het pakket voorgestelde maatregelen wordt nader uitgewerkt in het Belastingplan

Lees verder...

Uitbuiting van werknemers wordt in 2012 harder aangepakt

Uitbuiting van werknemers wordt in 2012 fors aangepakt door de Inspectie SZW. Daarbij worden inkomsten afgenomen die door frauduleus handelen zijn verkregen. Dit staat in het Jaarplan 2012 van de Inspectie SZW (in oprichting) dat minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de inspectie gaan

Lees verder...

Kansen liggen in Turkije

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) brengt dinsdag 27 en woensdag 28 september een werkbezoek aan Turkije. Intensivering wederzijdse handel. In de hoofdstad Ankara voert hij besprekingen met vice-premier Babacan en minister van Economische Zaken Caglayan over de intensivering van de wederzijdse handel en investeringen.

Lees verder...

Uitkeringsfraude 2010: 119 miljoen euro ontdekt

De overheid heeft in 2010 voor € 53 miljoen aan bijstandsfraude en €66 miljoen aan andere uitkeringsfraude ontdekt. Ook hebben vorig jaar bijna 82.000 uitkeringsgerechtigden niet de juiste informatie doorgegeven aan de uitkeringsinstantie. Daarnaast blijkt uit controles dat steeds meer bedrijven de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag overtreden. De schade bedraagt

Lees verder...

Nieuwsflits: Minder regels voor bedrijven en een nepuniversiteit ontmaskert

Het kabinet vordert gestaag met de plannen om bedrijven waar mogelijk te vrijwaren van administratieve rompslomp. De politie heeft een nepuniversiteit ontdekt in de Italiaanse stad Verona. Cirrca tien studenten hadden 7000 euro betaald voor een waardeloos niet-erkend diploma, aldus de politie vrijdag.

Lees verder...

Nog steeds een grote kloof tussen ambtenaren en burgers

De kloof tussen ambtenaren en burgers wordt steeds groter. Ze leven in verschillende werelden en begrijpen elkaar vaak niet. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Motivaction deed in opdracht van de Volkskrant. Ambtenaren hebben over het algemeen een positief beeld van zichzelf. Tweederde vindt zichzelf nuttig voor de maatschappij. Ze denken dat burgers dat ook

Lees verder...

Een arboarts voor iedereen!

De vakcentrales CNV, FNV en MHP pleiten voor een algemene toegankelijkheid van de arboarts. Nu heeft één op de vijf werknemers geen toegang tot een arts om te praten over gezondheid in relatie tot arbeid, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vicevoorzitter van het CNV Maurice Limmen wijst in een

Lees verder...

D-day voor het pensioenakkoord van minister Kamp

De bondsraad, het ‘parlement’ van de bond, geeft voorzitter Henk van der Kolk een ‘nee’ mee naar de federatieraad van de FNV, die maandag een eindoordeel velt over het akkoord. De raad vond de toezeggingen die minister Henk Kamp van Sociale Zaken afgelopen week deed niet voldoende. Ook Abvakabo staat er zo tegenover en dat

Lees verder...

Kansen: Werkloosheid én onvervulbare vacatures

Dat schrijft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Arbeidsmarktanalyse 2011. De RWI noemt als voorbeeld de bouw, waar het aantal moeilijk vervulbare vacatures nog steeds erg groot is, hoewel het totaal aantal vacatures sterk is afgenomen. Tegelijkertijd zijn een afnemende werkgelegenheid, toenemende werkloosheid en hardnekkige tekorten op deelmarkten zichtbaar.

Lees verder...