Rubriek: Management

Alle actuele berichtgeving die interessant kan zijn voor leidinggevenden en management.

Die heeft volgens mij iets te vaak naar Boardwalk Empire en The Sopranos gekeken!

Maffiapraktijken in Nederland? Met een woud aan valse facturen, ondoorzichtige geldstromen en krankzinnig hoge declaraties hebben de verdachten in het grote vastgoedfraudeproces Philips Pensioenfonds en het voormalige Bouwfonds (tegenwoordig Rabo Vastgoedgroep) gedupeerd om hun eigen bankrekening te spekken. Iets te vaak Boardwalk Empire en The Sopranos gekeken?

Lees verder...

Duidelijke carrièredoelstelling verhoogt kans op werk

Door de moeilijke economische omstandigheden en de problemen op de  arbeidsmarkt is het bijzonder moeilijk om als jonge werknemer een  duurzame carrière op te bouwen. Toch blijken een groep jonge  arbeidskrachten specifieke karaktereigenschappen te beschikken om  moeilijke economische periodes beter op te vangen dan hun  generatiegenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de 

Lees verder...

Welke talenkennis is het nuttigst in de zakenwereld?

Net als de dollar binnen de zakenwereld nog steeds de referentiemunt blijft, blijft ook het Engels de voertaal wanneer vreemde culturen zaken met elkaar proberen te doen. Maar in tegenstelling tot de situatie van de dollar is de kans er zich op taalvlak grote verschuivingen voordoen eerder gering. De kans dat Mandarijns in de nabije

Lees verder...

Leuke werkplekken!

Naast de tijd die je thuis doorbrengt ben je waarschijnlijk het meest op je werkplek te vinden. Reden genoeg om je daar zo prettig mogelijk te voelen. Sommigen hebben het wat dat betreft wel erg goed voor elkaar. Zo verdient Virgin-baas Richard Branson zijn miljarden bij elkaar vanaf een privé-eiland in de Caraïben. President Barack

Lees verder...

2011: De gemiddelde leeftijd van werknemers neemt toe

De verwachte schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt bereikt haar hoogtepunt pas tussen 2020 en 2040. Wel krimpt de potentiële arbeidsmarktpopulatie vanaf dit jaar. Door ouderen langer te laten participeren aan de arbeidsmarkt kan een groot deel van de schaarste tot 2030 worden opgevangen. Dit blijkt uit een studie van Deloitte. De gemiddelde leeftijd van medewerkers

Lees verder...

Kansen: Werkloosheid én onvervulbare vacatures

Dat schrijft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Arbeidsmarktanalyse 2011. De RWI noemt als voorbeeld de bouw, waar het aantal moeilijk vervulbare vacatures nog steeds erg groot is, hoewel het totaal aantal vacatures sterk is afgenomen. Tegelijkertijd zijn een afnemende werkgelegenheid, toenemende werkloosheid en hardnekkige tekorten op deelmarkten zichtbaar.

Lees verder...

2011: Factoren die de werknemerstevredenheid beinvloeden

De hoogte van het salaris is voor werknemers niet het belangrijkst. Met respect behandeld worden en de balans tussen werk en privé spelen een grotere rol in de werknemerstevredenheid. Dat blijkt uit onderzoek onder 1800 Nederlandse werknemers door onderzoeksbureau Mercer. Het salaris staat op plek zeven in een top tien van factoren die de werknemerstevredenheid

Lees verder...

Juridische hulp bij ontslag steeds populairder

Nederlanders roepen steeds minder vaak de hulp van een pro-Deoadvocaat in bij de afwikkeling van hun ontslag. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand. In de eerste helft van dit jaar deden bijna 3600 mensen een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand voor hulp bij hun gedwongen ontslag; in de eerste helft

Lees verder...

Pensioenakkoord: De kogel is door de kerk

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met nieuwe toezeggingen een meerderheid van de Tweede Kamer achter het pensioenakkoord weten te krijgen. Daarmee ligt de bal nu bij de vakcentrale FNV, die maandag over het akkoord besluit. De FNV is nog de enige vakcentrale, waarbinnen nog verzet is tegen

Lees verder...

HNW? Zakelijk reizen begint weer populairder te worden!

Naar verwachting wordt er in 2012 weer meer zakelijk gereisd. Dat blijkt uit de Advito Industry Forecast 2012, die eveneens een lichte stijging van de algemene kostprijs van zakenreizen voorspelt in vergelijking met 2011.Door de toenemende vraag naar zakenreizen zullen ook de prijzen voor vervoer en accommodatie stijgen. Daarnaast zorgen de verdere consolidatie in de

Lees verder...

I believe I can fly… maar mijn werkgever denkt dat daar anders over!

Het is leeftijdsdiscriminatie om piloten te verplichten op hun 60e met werken te stoppen. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft dat dinsdag bepaald. Volgens het hof mag wel rekening worden gehouden met ‘leeftijdsgebonden fysieke capaciteiten’ van piloten, maar een algemeen verbod gaat te ver. Aanleiding voor de uitspraak was een Duitse zaak. Drie

Lees verder...

Is Nederlands grootste soap afgelopen? Er is een pensioenakkoord!

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) is het dinsdag in een gesprek met werkgevers en vakbeweging eens geworden over het pensioenakkoord. Hij kwam tegemoet aan wensen van de vakbeweging. Zo worden ook lagere inkomens in staat gesteld om extra te sparen voor vervroegd pensioen als straks de AOW-leeftijd stijgt van 65 naar 66 jaar. Maandag komt

Lees verder...

Kansen op de arbeidsmarkt: Onbekende tekorten

Waar liggen kansen op de arbeidsmarkt? Natuurlijk staan ze te springen om mensen in de zorg en in de ict… Maar what about minder bekende arbeidstakken? Volgens onderstaande artikelen is er een dringende behoefte aan goed geschoold personeel die zich bezig kan houden met waterbeheer en mannelijke basisschoolleraren. Is dat niet interessant.

Lees verder...

JUS: Deeltijder moet compensatie krijgen voor erkende feestdag op vrije dag

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in een zaak geoordeeld dat deeltijdwerkers naar rato van hun dienstverband recht hebben op evenveel feestdagen als fulltime werknemers. Als een erkende feestdag op de vrije dag van een deeltijder valt, moet hij hiervoor compensatie krijgen. De Commissie adviseerde Shell een jaarurensysteem (JUS) in te voeren. Dit systeem zorgt

Lees verder...

Psychopaten aan de top!

Eén op de 25 leiders vertoont psychopathische trekjes, maar weet zijn mentale stoornis te camoufleren door zijn hoge status, charme en manipulerende handelingen op de werkvloer. Dat concludeert de Amerikaanse psycholoog Paul Babiak op basis van een enquête onder leiders van zakelijke ondernemingen. Hij werkte samen met professor Bob Hare van British Columbia University die

Lees verder...