Rubriek: Het Nieuwe Werken

Kansen: Werkloosheid én onvervulbare vacatures

Dat schrijft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Arbeidsmarktanalyse 2011. De RWI noemt als voorbeeld de bouw, waar het aantal moeilijk vervulbare vacatures nog steeds erg groot is, hoewel het totaal aantal vacatures sterk is afgenomen. Tegelijkertijd zijn een afnemende werkgelegenheid, toenemende werkloosheid en hardnekkige tekorten op deelmarkten zichtbaar.

Lees verder...

2011: Factoren die de werknemerstevredenheid beinvloeden

De hoogte van het salaris is voor werknemers niet het belangrijkst. Met respect behandeld worden en de balans tussen werk en privé spelen een grotere rol in de werknemerstevredenheid. Dat blijkt uit onderzoek onder 1800 Nederlandse werknemers door onderzoeksbureau Mercer. Het salaris staat op plek zeven in een top tien van factoren die de werknemerstevredenheid

Lees verder...

Pensioenakkoord: De kogel is door de kerk

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met nieuwe toezeggingen een meerderheid van de Tweede Kamer achter het pensioenakkoord weten te krijgen. Daarmee ligt de bal nu bij de vakcentrale FNV, die maandag over het akkoord besluit. De FNV is nog de enige vakcentrale, waarbinnen nog verzet is tegen

Lees verder...

HNW? Zakelijk reizen begint weer populairder te worden!

Naar verwachting wordt er in 2012 weer meer zakelijk gereisd. Dat blijkt uit de Advito Industry Forecast 2012, die eveneens een lichte stijging van de algemene kostprijs van zakenreizen voorspelt in vergelijking met 2011.Door de toenemende vraag naar zakenreizen zullen ook de prijzen voor vervoer en accommodatie stijgen. Daarnaast zorgen de verdere consolidatie in de

Lees verder...

Expat zijn is een hele ervaring!

I n het buitenland wonen voor je werk kan je relatie flink onder druk zetten. Wat expats en hun partners meemaken, is vergelijkbaar met het krijgen van een eerste kind. Ook bedrijven kunnen het een en ander doen om de relatie te helpen. Dat blijkt uit onderzoek van gedragswetenschapper Kim van Erp, die hierop onlangs

Lees verder...

Stichting Jaarprijzen Personeelscommunicatie

De Stichting Jaarprijzen Personeelscommunicatie (SJP) heeft dit jaar 88 inzendingen ontvangen. De groei aan online inzendingen zet door. Binnen deze categorie is een toename te zien van de campagnes op social media. SJP-voorzitter Hans Kroonen is tevreden over de inzendingen. ‘Dit beeld komt aardig overeen met de situatie op de arbeidsmarkt. We wisten dat we

Lees verder...

De Studenten Ondernemersprijs 2011

Vorige week is voor de vierde keer de Studenten Ondernemersprijs uitgereikt. Na een maandenlange strijd, waarin vijf Student Ondernemers het tot de finale wisten te schoppen, werd duidelijk wie van hen er met de prijzen vandoor zou gaan. In de finale stonden Tom Canters (Eindhoven), volgens de jury het type serial entrepreneur, Joris van Laerhoven

Lees verder...

JUS: Deeltijder moet compensatie krijgen voor erkende feestdag op vrije dag

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in een zaak geoordeeld dat deeltijdwerkers naar rato van hun dienstverband recht hebben op evenveel feestdagen als fulltime werknemers. Als een erkende feestdag op de vrije dag van een deeltijder valt, moet hij hiervoor compensatie krijgen. De Commissie adviseerde Shell een jaarurensysteem (JUS) in te voeren. Dit systeem zorgt

Lees verder...

Aanpassing werkweek en opname verlof flexibeler voor werkende ouders en mantelzorgers

Het wordt makkelijker om werk te combineren met zorg voor kinderen of naasten. Zo wordt het simpeler om een werkweek aan te passen om kortstondig meer of juist minder uren te gaan werken. Dit moet overigens wel in overleg met de werkgever geschieden. Een en ander is geregeld in een wetsvoorstel dat minister Kamp van

Lees verder...

Welvaart anno 2031 niet zo vanzelfsprekend

Nieuwe generaties in Nederland krijgen het steeds moeilijker om de kwaliteit van leven vast te houden of zelfs te verbeteren, omdat hulpbronnen om die welvaart vast te houden onder druk staan. Zo raken de Nederlandse aardgasreserves in het huidig tempo over circa 20 jaar op. Dat blijkt uit een meting van het Centraal Bureau voor

Lees verder...

Jippie! We krijgen meer ruimte van de overheid!

Het kabinet gaat het mogelijk maken dat burgers, professionals en medeoverheden meer ruimte krijgen om hun zaken te regelen. Dat begint met minder regels voor groepen burgers die daar de meeste last van hebben en op die domeinen waar innovatie en economische groei het meest worden belemmerd door regelgeving. Dit staat in de Voortgangsrapportage regeldruk

Lees verder...

Trend: Belgen nemen steeds vaker een break van hun loopbaan

Tijdens  het voorbije jaar hebben in België 16.715 werknemers een deeltijdse of  volledige loopbaanonderbreking genomen voor bijstand of verzorging van  een zwaar ziek gezinslid of aanverwante. Dat is het hoogste aantal dat  werd opgetekend sinds de regeling dertien jaar geleden werd ingevoerd. Jaarlijks  maken 26.500 leerkrachten gebruik van voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking. Dat blijkt uit

Lees verder...

Ik ben tevreden over mijn arbeidsvoorwaarden!

Iets meer dan de helft (57%) van de Nederlandse werknemers vindt zijn arbeidsvoorwaarden goed tot zeer goed. Dit blijkt uit het What’s Working onderzoek van Mercer onder ruim 1.800 werknemers. Zij zijn vooral tevreden over het aantal vakantiedagen en pensioen. Het minst tevreden zijn zij met de kinderopvangregelingen. Op www.arbeidkanduurzaam.nl is per sector de tevredenheid

Lees verder...