Getagged: arbeidsmarkt

Groep45plus: 45+ stroopt de mouwen op voor de beroerde situatie op de arbeidsmarkt

Groep45plus stroopt de mouwen op en zoekt stoelen voor 45plussers in de stoelendans op de arbeidsmarkt. Ze zijn klaar met discussiëren en redeneren. Met het uit de sloffen te lopen in bij- en omscholing voor werkgevers die niet opletten. Motto: Nederland, word wijs, verenig je met onze doelen. Stroop allemaal de mouwen op: “Sta op

Lees verder...

Instroom van buitenlands talent heeft een positieve impact

Het inhuren van buitenlands talent heeft een stimulerende invloed op de nationale arbeidspopulatie. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Universidad Carlos III de Madrid over de gevolgen van de liberalisering van de arbeidsmarkt in de sport door het Bosman-arrest. De onderzoekers stellen daarbij dat de grote instroom van buitenlandse spelers

Lees verder...

Fair Careerevent: Personeel ngo’s groot potentieel voor bedrijfsleven

Bij de non-gouvermentele organisaties (ngo’s) zijn vanwege het wegvallen van subsidies veel professionals wegbezuinigd. Vanwege de bezuinigingen solliciteren honderden mensen op dezelfde baan. Ze komen binnen hun eigen sector nog maar moeilijk aan de bak. Voor andere sectoren bieden deze mensen echter veel potentieel. Met hun unieke ervaring en kennis kunnen ze van grote meerwaarde

Lees verder...

2011: De gemiddelde leeftijd van werknemers neemt toe

De verwachte schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt bereikt haar hoogtepunt pas tussen 2020 en 2040. Wel krimpt de potentiële arbeidsmarktpopulatie vanaf dit jaar. Door ouderen langer te laten participeren aan de arbeidsmarkt kan een groot deel van de schaarste tot 2030 worden opgevangen. Dit blijkt uit een studie van Deloitte. De gemiddelde leeftijd van medewerkers

Lees verder...

Kansen: Werkloosheid én onvervulbare vacatures

Dat schrijft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Arbeidsmarktanalyse 2011. De RWI noemt als voorbeeld de bouw, waar het aantal moeilijk vervulbare vacatures nog steeds erg groot is, hoewel het totaal aantal vacatures sterk is afgenomen. Tegelijkertijd zijn een afnemende werkgelegenheid, toenemende werkloosheid en hardnekkige tekorten op deelmarkten zichtbaar.

Lees verder...

Kansen op de arbeidsmarkt: Onbekende tekorten

Waar liggen kansen op de arbeidsmarkt? Natuurlijk staan ze te springen om mensen in de zorg en in de ict… Maar what about minder bekende arbeidstakken? Volgens onderstaande artikelen is er een dringende behoefte aan goed geschoold personeel die zich bezig kan houden met waterbeheer en mannelijke basisschoolleraren. Is dat niet interessant.

Lees verder...

Kabinet: extra geld voor toezicht en handhaving in de kinderopvang

Het kabinet wil een continue screening van medewerkers in de kinderopvang. Als er in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van het ministerie van Veiligheid en Justitie een melding binnenkomt van een relevant strafbaar feit, bijvoorbeeld kindermisbruik, wordt de werkgever op de hoogte gesteld. Daarnaast zullen vanaf april 2012 bij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent

Lees verder...

Leve de Native Speaker: Weg met de taalcursus!

English? Piece of Cake? Deutsch? Jawohl, Francais? Un Petit peu! De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler (is dat een woord?). Bedrijven die de taal leren van de landen waar ze actief zijn, hebben in de toekomst een belangrijk concurrentievoordeel. Dat zegt Martin Hope, verantwoordelijke van het project ‘Language Rich Europe’ van de Europese Unie. Maar moeten

Lees verder...

HBO: Snel een aansluitende baan gevonden

Arbeidsmarktkrapte? Talentmanagement? Bijna negen op de tien afgestudeerde hbo’ers (bachelor en master) hebben binnen drie maanden een baan. Driekwart heeft zelfs binnen een maand werk gevonden. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. Voorzitter van de HBO-raad, Guusje ter Horst; “De cijfers spreken voor zich. Afgestudeerde hbo-studenten

Lees verder...

Zo kijken Belgische studenten en starters naar de arbeidsmarkt!

Benieuwd hoe het met de arbeidsmarkt en –perspectieven van onze Zuiderburen is gesteld? Naar jaarlijkse gewoonte peilde Go Magazine, een tijdschrift voor pas afgestudeerden uit de Roularta stal, bij een omvangrijke steekproef van ruim 3.000 Belgische jongeren naar hun verwachtingen en wensen rond werk.De helft van de studenten verwacht in zijn eerste job meer dan

Lees verder...

SER-advies: krimpregio’s bieden kansen

Met Parkstad Limburg als koploper krijgen steeds meer regio’s in Nederland te kampen met een daling van de bevolking. Zij worden bij ongewijzigd beleid geconfronteerd met zowel leegstand en achterstallig onderhoud van woningen als een verschralend aanbod van scholen, medische zorg en winkels. De krimpregio’s bevinden zich in een overgangsproces waarbij ze moeten leren met

Lees verder...

Uittocht bij defensie begonnen

Steeds meer defensiepersoneel is op zoek naar een baan buiten de krijgsmacht. Dat merken de militaire vakbonden. Ze worden overstelpt door vragen van militairen die de omvangrijke afslanking bij het defensieapparaat niet willen afwachten en snel weg willen. ”Op deze schaal hebben we het nog niet eerder meegemaakt”, zei Jan Kleian, voorzitter van vakbond ACOM/CNV

Lees verder...

Verdien je meer met een hoger diploma?

Om met de deur in huis te vallen: in deze crisisjaren houden werknemers met een diploma beter stand dan niet-gediplomeerden. Jongeren die hun studiejaren met succes afsluiten, plukken daar later ook financieel de vruchten van. Elke student investeert jaren in zijn diploma. Maar is het dat waard? Nu toch zoeken naar een  nieuwe baan of

Lees verder...

Duitsland: Wij hebben immigranten nodig!

Het moet niet gekker worden > Duitsland moet de komende jaren mogelijk twee miljoen mensen uit het buitenland halen om het te verwachten tekort aan vakkrachten te bestrijden. Dat zegt directeur Frank-Jürgen Weise van het federaal arbeidsbureau zaterdag in een interview met de krant Die Welt. In tijden van crisis, de aankomende war on talent

Lees verder...

Vrouwen op de arbeidsmarkt: Lekker niks doen!

 “De vrije woensdagmiddag is heilig”, zegt opvoedblad Groter Groeien. De vrije woensdag is het gevolg van de uit het Stenen Tijdperk stammende gewoonte dat kinderen op woensdag de halve dag thuis zijn. En deze heiligheid geldt vooral voor moeders. Zij draaien in 75% van de gevallen voor dit dagdeel op, naast de BSO en de vaders

Lees verder...