Getagged: mogelijkheden

SER-advies: krimpregio’s bieden kansen

Met Parkstad Limburg als koploper krijgen steeds meer regio’s in Nederland te kampen met een daling van de bevolking. Zij worden bij ongewijzigd beleid geconfronteerd met zowel leegstand en achterstallig onderhoud van woningen als een verschralend aanbod van scholen, medische zorg en winkels. De krimpregio’s bevinden zich in een overgangsproces waarbij ze moeten leren met

Lees verder...